FITNESS
کاکائو به عنوان دارو

تحقیقات در دانشگاهی در آلمان نشان داده که کاکائوی سیاه باعث کاهش فشار خون می شود . به 44 نفر که فشار خون آنها از خط مرز نرمال بالاتر بوده 30 کالری در روز کاکائوی سیاه و سفید دادند. پس از یکماه به کسانی که کاکائو از نوع سیاه داده شده بود فشار خونشان از 86% به 68% کاهش یافته که به گفته آنها این نتیجه به دلیل آنتی اکسیدانهای موجود در این ماده می باشد.

کاکائو سیاه می تواند باعث سوختن چربی شود:

بیش از 5 روز به 22 مرد جوان سالم به یک اندازه غذا داده شده اما نصف گروه کاکائوی سیاه نیز استفاده کردند. تحقیقات نشان داد که مقدار LDL خون این افراد کمتر از بقیه گروه است .

اگر شما رژیم متعادلی داشته باشید و در کنارش مقدار کمی نیز کاکائو مصرف کنید می تواند مفید باشد .همچنین در بیماران قلبی نیز می تواند اثر خوبی داشته باشد . اما اگر فعالیتی نداشته باشی و از رژیم مناسبی پیروی نکنی مسلمآ خوردن آن به تو کمکی نخواهد کرد.
اخرین مطالب